Sociálne interakcie pomáhajú dobrému videniu

Detský zrak je oblasťou starostlivosti o oči, ktorá nás v Optika DIAMON nadchla. Tento blog je jedným zo série blogov, ktoré uverejňujeme o zraku detí.

„Jednou z najťažších vecí na lockdowne je vidieť, ako našim deťom chýbajú priatelia. Čas strávený s priateľmi je nevyhnutný pre rozvoj a pohodu dieťaťa.

Keď sme doma, mnohí z nás využívajú celý rad technológií, ako sú Zoom a Skype, aby sme deťom poskytli spôsoby, ako komunikovať na diaľku a udržiavať si tieto priateľstvá. Tie sa však môžu zdať neprirodzené najmä mladším deťom a nenahrádzajú zábavu z hry s kamarátmi a popri nich.

Veľká časť našej sociálnej interakcie je vizuálna, a preto je dôležité udržiavať dobrý zrak a zabezpečiť, aby sa zrak u mladších detí vyvíjal správne. Môžeme to dosiahnuť poskytovaním rôznych vizuálnych stimulov na blízko aj na diaľku, prestávkami pri obrazovkách a trávením viac času vonku.

Ak vaše dieťa bežne nosí okuliare alebo kontaktné šošovky do školy, pripomeňte mu, aby tieto okuliare alebo kontaktné šošovky stále nosilo aj je doma a robí domáce školské povinnosti. To zabezpečí, že sa oči vášho dieťaťa budú naďalej správne vyvíjať.

Keď skončí lockdown a naše deti sa vrátia do formálneho vzdelávania, môžu pred nami byť výzvy; nervozita z prvého dňa opäť v škole, obnovenie priateľstiev, vyrovnanie sa s odlúčením od rodičov a domova. Prechod do nového prostredia môže spôsobiť, že si vaše dieťa môže lepšie uvedomovať aj prípadné zmeny vo svojom zraku. Opýtajte sa ich na to a počúvajte ich. Táto zmena videnia môže byť skutočná, takže ich vezmite k lekárovi, aby im vyšetrili oči.”

Prečítajte si

Modré svetlo

Otázky našich zákazníkov o „modrom svetle“ sú čoraz častejšie, čiastočne kvôli…