Ochrana osobných údajov

Úvod

Na tejto webovej stránke používame tzv. súbory cookies (ďalej len „cookies“). Cookies používame najmä na to, aby táto webstránka riadne fungovala ako aj na to, aby sme Vám, ako návštevníkom tejto webovej stránky vedeli poskytnúť Vami požadované služby.

V nasledovnom texte si Vám spoločnosť LUMINAR, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27586/R, IČO: 46 987 932, v súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení (ďalej len „Zákon“), dovoľuje uviesť informácie o používaní cookies na tejto webovej stránke.

 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú prostredníctvom Vášho webového prehliadača uložené vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo tablete pri prezeraní našej webovej stránky.

Na základe cookies vieme napr. zistiť, čo Vás najviac na našej webovej stránke zaujíma, alebo aké podstránky našej webovej stránky najčastejšie navštevujete za účelom zefektívnenia Vášho užívateľského zážitku.

Za dôležité považujeme uviesť, že na základe cookies, ktoré používame Vás nevieme ako fyzickú osobu, ktorá používa našu webovú stránku identifikovať (tj. cookies nepredstavujú Vaše osobné údaje podľa nariadenia GDPR[1]).

 

Prečo a aké druhy cookies používame?

Na tejto webstránke používame nasledovné druhy cookies:

  1. Funkčné cookies – tieto druhy cookies sú nevyhnutné na to, aby naša webstránka riadne fungovala. V prípade, ak by sme ich nepoužívali, mohli by nastať problémy pri používaní formulárov na kontaktovanie lekárov v rámci Poradní a celkovo v samotnom používaní webstránky a jej základných funkcií.

Tieto cookies sú nevyhnutné na prevádzku našej webstránky a na ich používanie nepotrebujeme podľa Zákona od Vás súhlas.

  1. Analytické cookies – tieto druhy cookies nám umožňujú sledovať návštevnosť našej webstránky a využívanie rôznych jej funkcií. Na základe týchto cookies vieme zlepšovať štruktúru, podobu ako aj obsah našej webstránky a prispôsobiť ju Vaším záujmom a potrebám.

Podľa Zákona potrebujeme na používanie tohto druhu cookies od Vás súhlas.

V prípade, ak by ste chceli vedieť podrobnejšie a technickejšie informácie o tom, aké cookies na našej webstránke používame, pozrite si prosím bod 4 tejto Informácie.

 

Súhlas s používaním cookies a obmedzenie alebo odmietnutie ich používania

S výnimkou prípadu, v ktorom je používanie cookies nevyhnutné na účel riadneho fungovania našej webstránky, potrebujeme podľa Zákona na používanie cookies Váš súhlas.

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že podľa § 55 ods. 5 Zákona sa aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača považuje za súhlas s používaním cookies a vo väčšine prehliadačov je takéto nastavenie vo forme povolenia na prijímanie cookies vopred prednastavené.

Ďalej si dovoľujeme uviesť, že pokiaľ budete pokračovať v prezeraní si našej webstránky, s používaním cookies súhlasíte.

V prípade, ak si neželáte, aby sme na našej webovej stránke používali cookies, môžete tak uskutočniť prostredníctvom príslušného nastavenia Vášho webového prehliadača v časti “Nastavenia” alebo “Možnosti”. Ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa odmietnutia alebo obmedzenia používania cookies, prípadne ich vymazania, odporúčame Vám obrátiť sa na informácie týkajúce sa používania konkrétneho webového prehliadača.

Na záver si Vás však dovoľujeme upozorniť, že pokiaľ obmedzíte, resp. zakážete používanie cookies, niektoré služby na našej webovej stránke nemusia riadne fungovať a prezeranie našej webovej stránky môže byť pre Vás obmedzené.

Phone: 0948 232692
Centrum 12/17, Považská Bystrica
budova DIAMON Residence