Sprievodca slnečnými sklami

Slnečné okuliare sú módne, ale prečo sú také dôležité?

Väčšina ľudí si uvedomuje škodlivé účinky ultrafialového (UV) žiarenia na pokožku. Mnohí však nevedia, že UV žiarenie môže ohroziť aj naše očné zdravie a zrak.

  • Nechránené vystavenie UV žiareniu môže časom spôsobiť vážne poškodenie zraku.
  • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa približne 80 % celoživotného vystavenia človeka UV žiareniu dosiahne pred dosiahnutím veku 18 rokov!
  • Dlhodobé vystavenie UV žiareniu môže spôsobiť očné ochorenia ohrozujúce zrak, ako je šedý zákal (katarakta) a makulárna degenerácia.

Dlhodobé vystavenie UV žiareniu môže spôsobiť:

Podráždenie očí
Ťažkosti s videním
Vrásky okolo oka
Červené alebo opuchnuté oči
Úpal na očných viečkach
Spálenie oka od slnka
Rakovina na oku alebo okolo oka

Rezervujte si u nás termín

Termín na komplexné očné vyšetrenie je potrebné dohodnúť vopred.